A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

כלי מדידה והערכה לכפרי הנוער והפנימיות

העשייה המבורכת של אנשי המקצוע במסגרות הפנימייתיות לקידומו של כל חניך, טומנת בחובה שאלה בסיסית: כיצד ניתן לדעת האם הצלחנו לעמוד במשימה שהצבנו לעצמנו - לקדם באופן משמעותי את החניך בתחום החינוכי, החברתי והרגשי?
 

לשאלה זו ולדומות לה, יש תשובה מקצועית - שימוש בכלי מדידה והערכה. כלים אלו מאפשרים לאנשי המקצוע לקיים מערך של ליווי ומעקב אחר התפתחות החניכים ברמת הפרט ולאמוד את השינוי במצבו של כל חניך וחניך, לבחון הצלחתו של פרויקט ספציפי ואת המסגרת הפנימייתית כולה.
 
מערך כלי הערכה והמדידה שמוצג בפניכם, פותח על ידי מכון תובנות, ארגון שמלווה בשני העשורים האחרונים מסגרות של כפרי נוער ופנימיות בתהליכי יעוץ, מדידה והערכה. במסגרת פיתוח כלי ההערכה נועץ מכון תובנות באנשי אקדמיה ובאנשי מקצוע בעלי ניסיון מקצועי רב במסגרת הפנימייתיות בישראל. על התהליך כולו ניצח צוות יכולות מקצועיות של הפורום הציבורי.
 
המדריך המוגש לכם מקנה ידע תיאורטי ויישומי אודות תחום ההערכה והמדידה ובנוי באופן ייחודי, בו כל מסגרת חינוכית יכולה לבנות על בסיס המדריך את כלי המדידה המתאים לסדר העדיפויות שלה.


הכלים המובאים בחוברת זו הם:

1. מבוא

2. טבלת אקסל להזנת כלל הנתונים של השאלונים (הסבר לשימוש בטבלת האקסל בגוף הקובץ)

3. שאלון מעקב חניכים

4. שאלון משוב חניכים

5. שאלון בוגרים


אנו מקווים כי מסמך זה יקנה לכם כלים אופרטיביים ויתרום ליישום התערבויות מוצלחות בתוך הכפרים והפנימיות, לקידומם של חניכי ובוגרי כפרי הנוער והפנימיות בחברה הישראלית.