A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

המיזם לקידום החינוך הטכנולוגי בכפרי נוער

מיזם בשותפות: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי, הפורום הציבורי, מיזם כפרי הנוער לקידום ולמצוינות בע"מ (חל"צ), קרן ביחד, אורט עולמי- קדימה מדע, קרן דניאל, קרן גילברט וקרן סטף

כללי


אחת מאבני היסוד של פיתוח חניך/ה בכפר נוער הינה בניית רצף חינוכי שילווה את בוגר/ת הכפר במהלך שירותו הצבאי ובהמשך בהשתלבות בעולם התעסוקה.

החינוך הטכנולוגי נמצא בשנים האחרונות במיקוד ובהתחדשות תחת ההבנה שבוגר מערכת החינוך יצא לדרכו בסוף לימודיו כשברשותו "ארגז כלים" שיאפשר את השתלבותו והצלחתו בסיום לימודיו. 

כפר נוער מהווה פלטפורמה לשילוב לימודי טכנולוגיה תחת ההבנה שמסלול זה תומך בתהליך רציף בצבא, בלימודים מתקדמים ובעולם העבודה. ב-2016 הפורום הציבורי החליט לפעול לקידום חינוך טכנולוגי איכותי בכפרי הנוער והחל בגיבוש מיזם ששיאו תעודת הנדסאי, כערוץ משלים, ללימודי הבגרות העיונית. 

במהלך 2017 משרד החינוך קיבל החלטה אסטרטגית לפתח את מערך החינוך הטכנולוגי בכפרי הנוער בעלות של 20 מיליון ₪ לשנה למשך 3 שנים. במקביל לתוכנית המשרד, סוכם כי המיזם הנדון יבנה מודל מערכתי למיפוי ופיתוח החינוך הטכנולוגי בפיילוט ב- 4 כפרי נוער (מתוך 6 שישתתפו בתהליך מיפוי ואבחון ראשוני). בהמשך, מודל זה יהווה את המודל האופטימאלי של המשרד לשאר כפרי הנוער בישראל.

מטרה

פיתוח והרחבת תחומי החינוך הטכנולוגי בכפרי נוער, תוך יצירה ומינוף שיתופי פעולה אשר יקנו כלים ומיומנויות עבור חניכי כפרי הנוער להשתלבות מיטבית בחברה הישראלית. 

מול עינינו בוגר של מסלול טכנולוגי: בעל ידע, מיומנויות, כישורים וערכים שיאפשרו לו להתמודד עם עולם תעסוקה משתנה, ושעתיד להשתנות אף יותר. שנתמך במערכת למידה עם מורים מעודכנים, סביבות למידה מתקדמות, ותוכניות לימוד המשלבות הקניית ידע לצד התנסות פעילה. בוגר המסלול הטכנולוגי מחזיק בתעודת בגרות מלאה ולצידה אפשרות גם לתעודת הנדסאי בתום כיתה י"ד. עבור תלמידים שיתקשו להגיע להישגים אלו, ייבנו תכניות ייחודיות, על מנת שיסיימו 12 שנ"ל עם תעודה משמעותית ותפיסת ערך ואמונה גבוהים בעצמם. בוגר הלימודים הטכנולוגיים יקבל הזדמנות ללמידה משמעותית מבוססת חקר, העמקה, חשיבה יצירתית, עבודת צוות והתנסות מעשית שמחברת בין הידע התאורטי לרלבנטיות הלימודים לחיי היום יום. המגמות הטכנולוגיות ייבחנו בהתאם לצרכים העולים מהשטח ולדרישות עולם התעסוקה.

באמצעות תהליך חשיבה אסטרטגי על שילוב החינוך הטכנולוגי בכפר הנוער, וכן תהליך של הערכה מעצבת, יומשג מודל לפיתוח מערך חינוך טכנולוגי בכל כפרי הנוער בישראל.

עקרונות פעולה

  • התאמת תכניות הלימוד ודרכי ההוראה (באמצעות קשר עם המפמ"ר). 
  • הכשרה וליווי המורים להוראה מבוססת התנסות לצד תוכן טכנולוגי מעודכן.
  • העמדת מעבדות וסביבות למידה ראויות (שיפוץ והצטיידות).
  • תגבור לימודי לתלמידים לשם שיפור ההישגים (אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות למידה). 
  • הקניית ידע ומיומנויות וחשיפה של תלמידים לטכנולוגיות מתקדמות ולעולם התעסוקה (וחיבור עם תעשיידע).
  • הוספת הסמכות על פי צרכי התלמידים והמשק (בתיאום מול משרד החינוך). מדידה והערכה של הפעילות והערך שהיא מביאה לתלמיד, למורה ולכפר.
  • קידום לימודי יג'-יד' בקרב בוגרי כפרי הנוער (תעודת הנדסאי).
  • בחינה וחיזוק הקשר עם הצבא והמכללות הטכנולוגיות.
     
ילדים בכיתה