A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

מפגש הפורום ה-21 - 22.6.17

אל מפגש הפורום שהתקיים ב-22.6.17, בכפר הנוער בן שמן, הגיעו כ-70 נציגים, בהם הנהלת הפורום, חברי הפורום, נציגי כפרים ופנימיות, בעלויות, משרדי ממשלה, עמותות, ארגונים וגופים פילנתרופיים.
 
אבי נאור, יו"ר הפורום בירך את המשתתפים והודה על פעילותם.

במפגש הוצגה "תוכנית יתד-התכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון" והתקיים דיון במענים הייחודיים הנדרשים לבוגרי המסגרות החוץ ביתיות בישראל במסגרת התוכנית הלאומית.

חברי הפורום הציבורי

את תוכנית יתד, הציגו:

 • מירב דדיה - מנהלת תוכנית יתד, משרד הרווחה.
 • ציפי נחשון גליק - מנהלת השירות לנוער, צעירות וצעירים, משרד הרווחה.
 • ד"ר רמי סולימני - מנכ"ל ג'וינט ישראל אשלים.
 • יואב בוקעי - מנהל יחידת ילדים נוער וצעירים ג'וינט ישראל אשלים. 
 
רקע על התוכנית: תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, שבה עליו לקבל החלטות אישיות בעלות השלכות על עתידו. תקופה זו מציבה אתגרים אשר עלולים לעורר מצבי סיכון, בייחוד עבור צעירים הבאים מרקע של חוסר משאבים אישיים וסביבתיים. צעירים במצבי סיכון מוגדרים כאנשים בני 25-18, הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.
התכנית פועלת לפיתוח ולביסוס מערך בין-משרדי ובין-מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פועלה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון.

חברי הפורום הציבורי

התכנית מתמקדת בקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:
 • השכלה, תעסוקה ומיומנויות.
 • קיום פיזי, בריאות ומוגנות.
 • רווחה ובריאות רגשית.
 • השתייכות משפחתית וחברתית.
באמצעות ארבעה רכיבי התערבות:
 • סל מענים ברמת הצעיר.
 • מלווה מקצועי לצעיר.
 • מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח).
ג'וינט-אשלים הוא ארגון הפיתוח של התכנית, ולצד משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מתקיים תהליך עבודה לפיתוח והטמעת התוכנית. התוכנית הינה בין מגזרית ובין משרדית.
 
לפרטים נוספים על התוכנית - לחצו כאן.
 
בדיון הודגשו המאפיינים הייחודיים של בוגרי ההשמות החוץ ביתיות והצורך בפיתוח מענים ייחודיים לאוכולוסיה זו, אשר מותאמים לצורכיהם.
 
תודה לכל המשתתפים.
נשמח לראותכם במפגשים ובאירועים הבאים של הפורום הציבורי!