A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

מפגש הפורום ה-22

מפגש הפורום התקיים ב- 25.10.17 בכפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי.

בתחילת המפגש אבי נאור ברך את המשתתפים והודה על הגעתם. לאחריו, תומר גולדפרב, מנהל הכפר הציג את ייחוד הכפר והודה על עשיית הפורום.

המפגש עסק בנושאים הבאים:

תחום הכשרות מקצועיות שהפורום פיתח בשנת 2017:

  • המינהל לחינוך התיישבותי - מפת"ח - מרכז ארצי העוסק בהכשרה ופיתוח מקצועי לעובדים בקהילות חינוך. 
    • תהליך אבחון ואפיון מרכז ההכשרה הוצג על ידי: לילך יואל (חברת לוטם) ורון פרייזלר (המינהל)
  • משרד הרווחה - תוכנית הכשרה לניהול בכיר למנהלי פנימיות
    • הרציונל לקורס ומהלכו הוצגו על ידי: ד"ר יוטה שכטר (אוניברסיטת תל אביב), מליסה הארון גופר (משרד הרווחה), טלי ויסמן (ג'וינט אשלים), מונא סלימאן יאיר דניאל (מנהלי פנימיות)
  • קורס מגיוס משאבים לפיתוח שותפויות – בהובלת שיתופים
    • הוצג ייחודו של הקורס שבו השתתפו נציגי כפרי הנוער ופנימיות הרווחה. חווית הלמידה בקורס הוצגה על ידי יאיר סולומון (מנהל פנימייה).

הפורום הציבורי רואה חשיבות רבה לקידום ולפיתוח ההון האנושי בכפרי הנוער והפנימיות. זאת, מתוך הוקרה לעבודתם המסורה והמקצועית, ולתרומתם לחיי והתפתחות החניכים והבוגרים בכפרי הנוער והפנימיות. הפורום ממשיך לקדם את הנושא.

חילופי מנכ"ל- בתום המפגש נערכה פרידה ממנכ"לית הפורום הציבורי בחמש השנים האחרונות- ענת נחמיה לביא, וקיבלנו את פני המנכ"לית החדשה עו"ד רוני אייריש מלכאי.
הפרידה מענת הייתה מרגשת ונוגעת ללב ובמהלכה כעשרה נציגי פורום דיברו על אדם שהכירו במסגרת הפורום, ושהם מודים על ההיכרות עמו.

השיח בנושא הוכיח את חשיבות הרשת החברתית שנוצרה במסגרת הפורום הציבורי, והמשמעות של עשייה משותפת, מכבדת וערכית.


בתום המפגש אבי נאור הודה למשתתפים, הודה לענת על תרומתה לקידום ולפיתוח הפורום בשנים האחרונות ולחינוך הפנימייתי ככלל, ובירך את רוני בברכת הצלחה.

רוני סיכמה את המפגש, הציגה עצמה וייחלה להמשך עשייה משותפת ופורה לקידום החינוך הפנימייתי בישראל.

רוני וענת