A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

סיוע האפוטרופסה הכללית

הפורום הציבורי העביר עדכון לחברי הפורום ולכפרי הנוער והפנימיות על הקצאה של 3 מיליון ש"ח של האפוטרופסה הכללית בימי משבר הקורונה - עבור מסגרות המטפלות בילדים חסרי עורף משפחתי.

הפורום מעודד את המסגרות להגיש בקשות.

להלן ההודעה כלשונה במלואה:

האפוטרופסה הכללית, בתפקידה כנאמנת קרן פהר, מודיעה בזאת על הקצאת 3 מיליון ₪ עבור תמיכה במוסדות אשר מטפלים באופן ישיר בילדים חסרי עורף משפחתי, ואשר נקלעו למצוקה כלכלית בשל מגפת הקורונה, באופן שאינם יכולים להמשיך ולהפעיל תכניות המבוצעות על ידם באופן שוטף בשנתיים האחרונות.

הרשאים להגיש בקשות לקבלת תמיכה הינם: מוסדות ללא כוונת רווח, אשר מפעילים תכניות לטיפול ו / או חינוך ילדים חסרי עורף משפחתי בין הגילאים 5-24, במשך יותר משנתיים לפני מועד הגשת הבקשה.

המוסדות הפונים ימציאו, באמצעות דואר אלקטרוני ל-[email protected], בקשות למענקים עד לסכום של 500,000 ₪ לא יאוחר מיום ה-31/3/2020.

הבקשה למענק תפרט, על דף לוגו של המוסד, את התכנית בגינה מבוקשת התמיכה, מספר הילדים עבורם מבוקשת התמיכה וכן יצורפו לה אסמכתאות לפגיעה הכלכלית במוסד כתוצאה ממגפת הקורונה.

לבקשה יש לצרף אישור ניהול חשבון בנק וכן את המסמכים הבאים, ככל שהם אינם מופיעים באתר גיידסטאר: מסמכי רישום תאגיד; אישור ניהול תקין; אישור ניהול ספרים; אישור ניכוי מס במקור ודו"ח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון לשנת 2019.

האפוטרופסה הכללית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי מן ההצעות שתוגשנה, ושומרת לעצמה את הזכות לדחות את כולן או לקבלן באופן מלא או חלקי ו / או לבקש השלמות נוספות.

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד הילה ברקי בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

האפוטרופסה הכללית - אילוסטרציה