A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

תכנית "בעלויות כפרי הנוער"

הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל והמרכז למנהיגות מתנדבת - המכון למנהיגות וממשל - ג'וינט ישראל.

הפורום הציבורי חבר למרכז למנהיגות מתנדבת במכון למנהיגות וממשל ג'וינט ישראל, על מנת לבנות תוכנית המיועדת לבעלויות כפרי הנוער. זאת, מתוך תפיסה כי פורום מסוג זה, המבוסס על שיתוף פעולה, שיתוף בניסיון, בידע ובאתגרים, והקניית ידע מקצועי ותיאורטי, יוכל לקדם באופן משמעותי את ההתנהלות הארגונית של כל בעלות. כך, ניתן יהיה לקדם את אוכלוסיית היעד - הלא הם הילדים ובני הנוער המתחנכים במסגרות כפרי הנוער.

המפגש הראשון - 23.4.14


למפגש הגיעו נציגי הנהלת הבעלויות הבאות: ויצ"ו העולמית, הקיבוץ הדתי, המפעל להכשרת ילדי ישראל, האגודה לקידום החינוך, יסודות, רשת עתיד, נשות הדסה והחברה לחינוך ימי.

בתחילת המפגש ברך יו"ר הפורום הציבורי אבי נאור על השותפות עם המרכז למנהיגות מתנדבת - ג'וינט ישראל, הגוף המוביל והמקצועי בנושא, ואת המשתתפים במפגש. לדבריו, איגום המשאבים והכוחות לטובת החינוך הפנימייתי בישראל יוכל להוביל לשינויים משמעותיים.

רני דודאי, מנכ"ל אלכ"א - המכון למנהיגות וממשל, הביע את הערכתו למשתתפים וציין את ייחודו של המפגש, ברמה הארצית והעולמית. לדבריו, לפורום שיתופי מסוג זה השפעות רבות ויכולת לקדם מהלכים לאומיים.

את המפגש הנחה גבי ניימן, בליוויה המקצועי של רונית לוי, מנהלת מקצועית של המרכז למנהיגות מתנדבת. במהלך המפגש התקיים דיון בנושא השותפות בין הבעלויות לפורום הציבורי וכן אודות ההזדמנויות והאתגרים העומדים היום בפני הבעלויות בניהולן את כפרי הנוער.

בתום המפגש, סיכמו כולם פה אחד, כי ביחד יהיה ניתן לקדם ולחזק את המסגרות הפנימייתיות בישראל, לטובת הילדים ובני הנוער המתחנכים במסגרות אלו, ולמען החברה הישראלית כולה.


מתדיינים במפגש פורום בעלויות כפרי הנוער

 

המפגש השני - 2.6.14


במפגש נכחו יושבי ראש ומנכ"לי בעלויות כפרי הנוער, נציגי הנהלת הפורום הציבורי, רונית לוי - המרכז למנהיגות מתנדבת וגבי ניימן - מנחה התוכנית.

מטרת המפגש הייתה להתוות את דרכי הפעילות המשותפת של הבעלויות והפורום, במטרה לקדם את כפרי הנוער בישראל. במהלך המפגש התקיים דיון פורה ועלו נושאים אופרטיביים לקידום.

מתדיינים במפגש פורום בעלויות כפרי הנוער

הנחת הבסיס היא כי באמצעות איגום המשאבים והכוחות, ניתן יהיה לקדם את המסגרות הפנימייתיות בישראל ובכך להעצים ולתת את המענה המיטבי לילדים ובני הנוער המתחנכים במסגרות אלו.

בתום המפגש הציגו המשתתפים את המודלים להנהלות ציבוריות הנהוגים בכפרים, מאפייניהם, כיווני פעולה, החוזקות והאתגרים. הדיון בנושא הדגיש את חשיבותה של הנהלה ציבורית מקדמת, ומלווה אשר יכולה להעצים ולקדם את הכפר והחניכים באופן משמעותי.

 

המפגש השלישי - 23.10.14


במפגש שהתקיים ב-23.10.14, נכחו יושבי ראש ומנכ"לי בעלויות כפרי הנוער, נציגי הנהלת הפורום הציבורי וגבי ניימן - מנחה התוכנית.

במהלך המפגש התקיים דיון בנושא תפישת הציבוריות הישראלית את המסגרות הפנימייתיות. הדיון חידד את ההבנה כי יש להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות כפרי הנוער, אשר מהווים מסגרות איכותיות, הנותנות מענה הוליסטי ומקיף לחניכים, בכל שעות היממה.

בנוסף, התקיים שיח אודות אוכלוסיית היעד של כפרי הנוער. הובהר כי על אף שמדובר באוכלוסייה מגוונת (צברים, עולים ובני עולים, בני נוער מהפריפריה הגיאו-חברתית של ישראל ועוד), ניכר כי ההתחנכות בכפרי הנוער מאפשרת לכל חניך באשר הוא, לקבל את המשאבים, הכלים, התמיכה והליווי על מנת שיוכל לממש את הפוטנציאל הגלום בו.

בתום המפגש התקיים דיון בנושא חשיבותן של הנהלות ציבוריות בכפרי הנוער. המשתתפים ציינו את שלל ההזדמנויות והאתגרים הכרוכים בהקמת הנהלות ציבוריות בכפרי הנוער.

המפגש אפשר קיום של שיח משמעותי ופורה, המבוסס על שיתוף ידע וניסיון בין נציגי הנהלות בעלויות כפרי הנוער. כל זאת, לקידום כפרי הנוער בישראל.