A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

תכנית אדוה - ההתנדבות והשותפויות בכפרי הנוער

תכנית אדוה היא תכנית ההתנדבות והשותפויות בכפרי הנוער נולדה מתוך זיהוי ודיוק הצרכים של כפרי הנוער ומתוך אמונה כי התנדבות היא חוויה מיטיבה ובעלת השלכות התפתחותיות משמעותיות על מתבגרים.

התוכנית התגבשה בעקבות צורך שעלה מן השטח, ידע תיאורטי בנושא, מחקר וראיונות עומק שנערכו עם מנהלי הכפרים. מתהליך המיפוי, למדנו כי התנדבות הנה ערך משמעותי בכפרי הנוער, מנהלי הכפרים והצוות החינוכי רואים בהתנדבות כלי משמעותי להעצמה ושילוב חברתי וקהילתי של בני הנוער תוך מתן דגש על פיתוח כישורי חיים, הקניית ערכים ופיתוח זהות אישית פרו חברתית. זאת לצד החשיבות הרבה בפיתוח שותפויות אסטרטגיות עם החברה האזרחית והמגזר העסקי.

לתוכנית שותפים: הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות, משרד החינוך, ג'וינט ישראל אשלים, המנהל לחינוך התיישבותי והאגודה לקידום החינוך בירושלים.

בני נוער בתכנית אדוה
 

מטרות התוכנית:

 • פיתוח תורת עבודה והבניית מודל עבודה ייחודי, ב-7 כפרים (כפיילוט) המותאם לכפרי הנוער שיאפשר את שילובן המיטבי של פעולות התנדבות ופיתוח שותפויות בחיי הכפר.
 • יצירת כתובת מרכזית  אחת בדמתו של רכז לתחום ההתנדבות והשותפויות  בכפר הנוער, פיתוח וליווי של תכניות התנדבות  ומערך שותפויות בתוך הכפר ומחוצה לו  ופיתוח תורת עבודה,ידע והכשרה.
 • בניה והרחבה של מיזמי התנדבות אטרקטיביים המחזקים פיתוח ערכים, מיומנויות וכישורי חיים בקרב החניכים, שיקדמו את מעורבותם העתידית כאזרחים מעורבים.

  התוכנית תלווה לכל אורכה במחקר שהחל בתחילת שנת 2018.

 

פעילות בתכנית אדוה

ערוצי הפעולה:

אישי

 • פיתוח זהות אישית פרו חברתית
 • הרחבת סל הערכים
 • הקניית כישורי חיים
 • הרחבת מעגלי ההשפעה
 • אחריות אישית וחברתית
 • העצמה

כפרי

 • פיתוח ותקצוב תפקיד חדש לטובת קידום תחום ההתנדבות והשתפויות בכפר
 • פיתוח מיקוד והנכחת ההתנדבות בכפר
 • גיוס ורתימת צוות הכפר פיתוח מודלים חדשניים ומותאמים יצירת למידה ושיח סביב נושא.

קהילתי

 • העמקת הקשר עם  הקהילה הסובבת.
 • יצירת פלטפורמות לשיתופי פעולה ערכיים ומקדמים.
 • רתימת הקהילה למעורבות בכפר.

לסיכום כנס "מנהיגות מתנדבת" הראשון בתכנית אדוה - לחצו כאן

 

לוגו של אדוה